Żywy Różaniec

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Pana Jezusa i Matki Najświętszej przy jednoczesnym odmawianiu różańca.
Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, które odmawiają codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice, w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.
Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

W naszej parafii istnieje 20 róż różańcowych, a są to róże pod wezwaniem:

Żeńskie:
1. MB Nieustającej Pomocy (zel. Lucyna Rawska)
2. Dobrego Pasterza (zel. Małgorzata Krówka)
3. Św. Jadwigi (zel. Anna Sudoł)
4. MB Licheńskiej (zel. Danuta Kowalczyk)
5. Św. Łucji (zel. Janina Bembnowicz)
6. MB Szkaplerznej (zel. Teresa Lorenowicz)
7. Św. Antoniego (zel. Stanisława Stopa)
8. MB Fatimskiej (zel. Maria Jackowska)
9. Św. Klary (zel. Urszula Studzińska)
10. MB Pocieszenia (zel. Aneta Marek)
11. MB Gromnicznej (zel. Katarzyna Hałas)
12. Św. Katarzyny (zel. Halina Mazurkiewicz)
13. Św. Barbary (zel. Genowefa Wojtowicz)
14. Św. Bożej Rodzicielki (zel. Teresa Dziewońska)
15. Św. Agnieszki (zel. Karolina Wojtanowicz)

Męskie:
1. MB Kalwaryjskiej (zel. Witold Gajewski)
2. Św. Józefa (zel. Henryk Marek)
3. MB Częstochowskiej (zel. Wiesław Daniłko)
4. Św. Krzysztofa (zel. Stanisław Kieryk)

Róża misyjna:
1. Zel. Natalia Szczurko