Łańcuch Apostolskiej Miłości

Łańcuch Apostolskiej Miłości (ŁAM) jest wspólnotą ludzi starszych i chorych, którzy podejmują modlitwę w intencji młodych kapłanów i młodzieży. Modlitwę tę wspierają także ofiarą swoich codziennych cierpień wynikających z niesionego krzyża chorób i lat życia.
Łańcuch Apostolskiej Miłości to wspólnota, która umożliwia odkrycie skarbu Kościoła jakim są ludzie chorzy, cierpiący i starsi, tworzący jego ogniwa. Ta wspólnota jest Ruchem Katolickim, który na wzór św. Matki Teresy z Kalkuty ma opasać i zjednoczyć apostolską miłością chorych, cierpiących i starszych z młodymi oraz kapłanami – duszpasterzami młodzieży.
ŁAM w Archidiecezji Przemyskiej powstał z inicjatywy Ks. Prałata Franciszka Rząsy w 1988 r., który pracując w duszpasterstwie młodzieży, a także z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, chciał tym osobom zapewnić zaplecze modlitewne, aby w ten sposób mogły z Bożą pomocą realizować swoje powołanie.
W chwili obecnej do ŁAM w naszej parafii należy 14 osób.
Członkowie Łańcucha Apostolskiej Miłości, aby stać się jego żywym ogniwem, mają wypełniać podstawowe warunki:
1. przyjąć cierpienie z rąk Boga z poddaniem się Jego woli,
2. znosić cierpienia w zjednoczeniu z Męką Chrystusa,
3. ofiarować swe cierpienia za zbawienie świata i przybliżenie Królestwa Bożego,
4. polecać Bogu naszą Archidiecezję, szczególnie wychowawców, duszpasterzy młodzieży, misjonarzy, a przede wszystkim młodzież najbardziej zagrożoną,
5. w miarę możliwości odmawiać codziennie modlitwę w tej intencji.