Dzieło Pomocy Powołaniom

Parafialna grupa Dzieła Pomocy Powołaniom w naszej parafii powstała 8 grudnia 1997 r. z inicjatywy ówczesnego Ks. Proboszcza Bolesława Koniecznego jako część Archidiecezjalnego Dzieła Pomocy Powołaniom im. Bł. Ks. Jana Balickiego. Celem całego Dzieła jest krzewienie wśród osób świeckich i duchownych odpowiedzialności i modlitwy za powołania kapłańskie i zakonne. Uczestnicy Dzieła angażują się na wszystkich etapach życia osób obdarzonych Bożym powołaniem: dbają o budzenie nowych powołań zwłaszcza poprzez modlitwę, pokutę i świadectwo życia; towarzyszą w duchowy sposób kandydatom rozeznającym swoje powołanie oraz w sposób modlitewny wspierają wszystkich, którzy już poświęcili się na wyłączną służbę Panu Bogu i Kościołowi.