Stowarzyszenie Cudownego Medalika

Apostolat Maryjny – Stowarzyszenie Cudownego Medalika

„Pod Twoim idziemy znakiem
Niosąc Cudowny Medalik
Naucz nas Pani jak kochać
I Pana Boga chwalić”
(ks. Jan Twardowski – Hymn Apost. Maryjnego)

W dn. 13 października 1999 r. zakończyły się w Skołoszowie robocze spotkania parafialnego zespołu synodalnego, a intensywne prace końcowe zaczęły się na szczeblu wyższym – diecezjalnym. Pięcioletnie, comiesięczne spotkania scementowały grupę i po ich zakończeniu czegoś członkom było brak. W rozmowie z Ks. Proboszczem Henrykiem Hazikiem można było wyczuć to samo. Ciągle w uszach przewodniczącej Parafialnego Zespołu Synodalnego brzmiał spokojny, ale zdecydowany głos Ks. Bp. Stefana Moskwy z ostatniej sesji Synodu Archidiecezji Przemyskiej, aby dorobek grup synodalnych nie został zmarnowany, a w tym nie zmarnowała się wiedza osób je tworzących. W Skołoszowie więc część członków grupy synodalnej przeszła do pracy w Akcji Katolickiej, której prezesem została Anna Broda (bardzo aktywny członek grupy synodalnej). Inna część zaangażowała się w nowo wybranej Radzie Parafialnej, której przewodniczącym został równie aktywny członek zespołu synodalnego – Eugeniusz Szczurko. Wielu jednak czekało chyba na jakąś propozycję umożliwiającą kontynuowanie formacji.
Ponad rok później w naszej parafii miało miejsce bardzo ważne wydarzenie – intronizacja Pisma św. Wspaniała analiza tekstów biblijnych przez ks. dr. Stanisława Haręzgę zachęciła rzesze parafian do intensywniejszego i to ze zrozumieniem czytania Pisma św. Ks. Proboszcz marzył o powstaniu Kółka Biblijnego, którego trzon stanowiliby członkowie grupy synodalnej. Jednak sami zainteresowani stwierdzili, że jest to zbyt trudne zadanie i bali się go podjąć.
Z pomocą więc przyszła Matka Najświętsza. W lutym 2001 r. dotarł do Skołoszowa z Apostolatu Maryjnego w Radymnie jeden z numerów kwartalnika „Apostoł maryjny” (nr 1 z 1999 r.), a w nim apel Ks. Dyrektora Krajowego Apostolatu Maryjnego wzywający do zakładania parafialnych grup Apostolatu Maryjnego. Ks. Proboszcz Henryk Hazik propozycją utworzenia takiej grupy został wyraźnie zaskoczony, na czole pojawiły się zmarszczki charakterystyczne dla jego wielkiej zadumy. Ale gdy dowiedział się, że na spotkaniach będzie także analiza Pisma św., wyraził zgodę. Jak zawsze, tak i tym razem okazał się otwarty na nowe propozycje i nie chciał dławić pomysłów swoich parafian.
Moderatorka Diecezjalna P. Matylda Pstrąg z wielkim entuzjazmem przyjęła tę wiadomość i wkrótce przybyła do Skołoszowa. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 28.03.2001 r. Przyszło na nie bardzo wielu zainteresowanych. Większość została członkami nowo powstałej grupy, inni wkrótce otrzymali cudowne medaliki i stali się osobami wspierającymi Apostolat.
Na spotkaniu organizacyjnym odczytano gotowe przemówienie zamieszczone we wspomnianym czasopiśmie z 1999 roku, a także opowiedziano historię Cudownego Medalika. Dzisiaj z pewnej perspektywy lat można powiedzieć, że ten egzemplarz był iskrą, którą Matka Najświętsza rozpaliła w sercach wybranych przez siebie członków. To nie był zbieg okoliczności, bowiem gdyby nie działanie Matki Najświętszej, tak zaangażowana w szerzenie Jej czci grupa nigdy by nie powstała.
Już na pierwszym założycielskim spotkaniu ustalono, że dla uczczenia Niepokalanego Serca Matki Bożej w każdą pierwszą sobotę miesiąca, na pół godziny przed Mszą św. członkowie Apostolatu będą odmawiać różaniec. Inauguracja tej praktyki miała miejsce już 10 dni później, w pierwszą sobotę kwietnia – 7.04.2001 r. Frekwencja kandydatów Apostolatu Maryjnego była stuprocentowa. Obecnością swoją zaszczyciła nas również Moderatorka Diecezjalna, P. Matylda Pstrąg. Po Mszy św. odbyło się spotkanie Moderatorki z kandydatami w obecności Ks. Proboszcza Henryka Hazika. W czasie tego spotkania wybrano zarząd. Przewodniczącą została Katarzyna Hałas, zastępcą Helena Wilman, skarbnikiem Stanisława Stopa, a członkiem Halina Szydełko. Następnie Moderatorka omówiła cele i statut Apostolatu. Wszystko zwieńczyła agapa.
Następnie rozpoczęły się gorące dni przygotowujące do przyjęcia na członków Apostolatu. Uroczystość odbyła się 5 maja 2001 r. Wszyscy kandydaci spełniali warunki przyjęcia opisane w Statucie. Podczas Mszy św. homilię wygłosił Ks. Proboszcz H. Hazik, a następnie przemówienie do kandydatów (21 osób) skierowała Moderatorka. Po czym kandydaci wpatrzeni w Jasnogórski obraz Matki Bożej Królowej Polski złożyli na ręce Moderatorki przyrzeczenie, a Ks. Proboszcz nałożył wszystkim Cudowne Medaliki. W czasie Mszy św. złożone zostały dary: między innymi chleb, kwiaty oraz duża świeca. Po Eucharystii w miłej i serdecznej atmosferze odbyła się uroczysta agapa na plebanii, gdzie omówiono dalsze plany, między innymi rekolekcje na Kalwarii Pacławskiej.
W następnych latach z polecenia władz centralnych podejmowaliśmy modlitwę za Ojczyznę w maju i październiku, 29 dnia miesiąca. Ponadto braliśmy czynny udział w rekolekcjach Apostolatu w 2002 r. w Lubaczowie, w 2003 r. w Strachocinie, a w 2004 r. w Radymnie. Spotykaliśmy się również na corocznej ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasnej Górze w lipcu. W czasie Mszy św. w drugim dniu pielgrzymki przyjmowani są kandydaci na członków Apostolatu Maryjnego. Z naszej grupy uroczyście przyjętych zostało 8 osób.
Jako członkowie Apostolatu Maryjnego pierwszą pielgrzymkę odbyliśmy 2002 r. wspólnie z Apostolatem z Radymna pod opieką P. Moderator Pstrąg. Wtedy po raz pierwszy i ostatni zobaczyliśmy założyciela Apostolatu Maryjnego, a odnowiciela Stowarzyszenia Cudownego Medalika Ks. Teofila Herrmanna (po wojnie komunistyczne władze nie zgodziłyby się na istnienie Stowarzyszenia Cudownego Medalika, ale pozwoliły na stworzenie Apostolatu Maryjnego).

Spotkania formacyjne odbywają się w okolicach 27 dnia każdego miesiąca i składają się z dwóch części: modlitewno–refleksyjnej i praktycznej.
Poza spotkaniami staramy się brać udział w:
– codziennej Mszy św., jeżeli to niemożliwe – obowiązkowo w środę, gdy odmawiana jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
– śpiewaniu godzinek ku czci Matki Najświętszej w każdą niedzielę przed prymarią,
– każdą pierwszą sobotę miesiąca w prowadzeniu modlitwy różnicowej z rozważaniami,
– prowadzeniu w okresie Wielkiego Postu Drogi Krzyżowej,
– adoracji w ciemnicy Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek,
– prowadzeniu nabożeństw fatimskich,
– prowadzeniu przed świętem Matki Bożej Cudownego Medalika nowenny,
– uroczystych obchodach Święta Matki Bożej od Cudownego Medalika,
– opłatku grup parafialnych.
W dn. 15 kwietnia 2013 r. nagle odszedł od nas Opiekun Duchowy, Ks. Proboszcz Prałat Henryk Hazik, któremu zawdzięczamy cały rozwój naszego Stowarzyszenia. On nam stawiał wysoko poprzeczkę, dawał czasami trudne zadania, ale dzięki temu rozwinęliśmy się nie tylko intelektualnie, ale pogłębiliśmy też naszą wiarę.
Członkowie Apostolatu Maryjnego mają obowiązek czytania Pisma św. Zorganizowaliśmy bibliotekę parafialną, aby bardziej zainteresować parafian czytelnictwem.
W maju 2013 r. pracę duszpasterską w naszej parafii objął ks. Mieczysław Federkiewicz. Po wakacjach wznowione zostały spotkania formacyjne. W 2014 r. przewodnicząca Apostolatu w naszej parafii (po 14 latach pracy) poprosiła o zwolnienie jej z tej funkcji. Po zakończeniu roku liturgicznego, akurat w dzień Matki Bożej Cudownego Medalika dokonano wyboru nowej przewodniczącej. Została nią Urszula Szczurko, a więc Parafialny Apostolat Maryjny został przekazany w dobre ręce.