Kółko Misyjne

Kółko Misyjne powstało w 2014 r. z inicjatywy pochodzącego z naszej parafii misjonarza o. Leszka Wilmana, werbisty pracującego w Argentynie. Liczy ono ponad 20 osób – uczniów szkoły podstawowej, a obecnie już także szkół średnich. Głównym jego celem jest modlitwa w intencji misji i misjonarzy.
Członkowie Kółka Misyjnego spotykają się raz w miesiącu. Spotkania rozpoczynają się wspólną modlitwą. Następnie odbywają się zajęcia i pogadanki o tematyce misyjnej, projekcje filmów, omawiane są sprawy i potrzeby misji.
Na spotkania zapraszani są w miarę możliwości misjonarze pochodzący ze Skołoszowa i sąsiednich parafii – o. Leszek Wilman, ks. Marek Krysa z Młynów, o. Kazimierz Szymczycha z Ostrowa.
Dzieci z Kółka Misyjnego tworzą Misyjną Różę Różańcową. W sposób szczególny czczą Matkę Bożą Itatu, której figurkę przywiózł z Argentyny dla naszej parafii o. Leszek Wilman.
Członkowie Kółka Misyjnego pomagają rozprowadzać wśród parafian kalendarze misyjne, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby misji, włączają się w organizację Orszaku Trzech Króli w Skołoszowie przygotowując inscenizacje w żywej szopce.
W 2017 r. dzieci wzięły udział w Jasełkach przygotowanych pod kierownictwem Pani Bogusławy Januszko z okazji Dnia Seniora oraz wystąpiły w roli pastuszków z Fatimy w quizie o świętych podczas Nocy Świętojańskiej na skołoszowskiej Kalwarii.
Kółko Misyjne co roku pozyskuje nowych członków, wspierając swoimi modlitwami misje święte.