Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Skołoszowa

W dniu 02.04.2008 r. odbyło się oficjalne zebranie założycielskie Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Skołoszowa, na którym zatwierdzono istnienie organizacji. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Wojciecha Januszko, śp. ks. dr. Henryka Hazika, dyrektora Szkoły Podstawowej w Skołoszowie Jacka Makowieckiego i nauczyciela historii Bogusławy Januszko, którzy do współpracy zaprosili lokalne grupy parafialne działające przy naszym kościele. Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 28.05.2008 r. postanowił wpisać Stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń. Od tego momentu Stowarzyszenie „Koło Przyjaciół Skołoszowa” stało się pełnoprawnie działającą organizacją.
W dniu 23.06.2008 r. przy współpracy Akcji Katolickiej stowarzyszenie pierwszy raz zorganizowało Noc Świętojańską dla mieszkańców Skołoszowa. Zaangażowana młodzież czytała poezję, dziewczęta rzucały tradycyjne wianki na wodę, szukano kwiatu paproci i wspólnie śpiewano piosenki. Tą imprezą Stowarzyszenie rozpoczęło cykl organizowania imprez, uroczystości, wycieczek nawiązujących do tradycji, historii oraz kultury polskiej np. w 2008 r. – wycieczka ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW do Lwowa – Kamionki Strumiłowej – Horpina – Żółkwi oraz wycieczka do Sanoka i Soliny. W 2009 r. organizowano Kurs Tańca Towarzyskiego I. II. III. stopnia dla dzieci i młodzieży.
W 2009 r. przy udziale trzech miejscowości organizowano konkurencje sportowe SPARTAKIADA MŁODZIEŻY oraz imprezę – konkurencje sportowe DZIEWIĄTKA W DZIESIĄTKĘ przy udziale dziewięciu szkół podstawowych, uczestniczyło w nich 72 uczniów. W 2010 r. organizowano „FAMILIADĘ RODZINNĄ W SPORTOWYM DUCHU” – impreza dla rodzin. Brało w niej udział sześć sołectw-miejscowości, tj. Zabłotce, Zamojsce, Sośnica Brzeg, Sośnica, Święte, Skołoszów i trzy zespoły ze szkół: ZS Sośnica, ZS Święte i ZS Skołoszów. Przeprowadzono zbiórkę dla powodzian obejmującą artykuły spożywcze i środki chemiczne.
W ramach upamiętnienia ofiar Golgoty Wschodu 21 maja 2010 r. w Skołoszowie na miejscowej Kalwarii odbyła się uroczystość sadzenia dębów Katyńskich ku pamięci rodaka śp. por. Tadeusza Oćwiei, prawnika, ur.05.07.1912 r. w Skołoszowie, zabitego przez NKWD w Charkowie strzałem w tył głowy w 1940 r., oraz ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Współorganizatorami uroczystości byli Zespół Szkół w Skołoszowie, Stowarzyszenie „Koło Przyjaciół Skołoszowa” i Parafia Rzymskokatolicka w Skołoszowie pw. Miłosierdzia Bożego. Stowarzyszenie podjęło się budowy dwóch pomników upamiętniając ludobójstwo w Katyniu i tragedię lotniczą w Smoleńsku. W 2010 r. Stowarzyszenie wraz z Akcją Katolicką podjęło się organizacji „Pikniku Wielopokoleniowego”, impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem.
W czerwcu 2017 r. Stowarzyszenie było organizatorem konkursu „Mój Talent”, w którym wyłoniono talenty naszych dzieci. Natomiast w październiku organizowało konkurs plastyczny o tematyce związanej z św. Janem Pawłem II, po którym wyemitowano film związany z życiem naszego Wielkiego Rodaka. 24 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie było głównym organizatorem uroczystości związanych z 100-leciem odzyskania niepodległości. Jako partnerów zaproszono Akcję Katolicką i Szkołę Podstawową w Skołoszowie. W ramach uroczystości przeprowadzono akademię patriotyczną, konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej, konkursy wiedzy historycznej oraz piosenki patriotycznej, wygłoszono prelekcję o regionalnej historii, dokonano pokazu dawnego sprzętu wojskowego.
W wrześniu 2018 r. Stowarzyszenie miało zaszczyt przyjąć z rąk Pana Piotra Glińskiego – Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego WYRÓŻNIENIE w konkursie Marszałka Województwa Podkarpackiego NGO Wysokich Lotów w kategorii KULTURA I TOŻSAMOŚĆ NARODOWA.