Ruch Apostolstwa Młodzieży

Parafialna grupa Ruchu Apostolstwa Młodzieży działa w naszej wspólnocie już od dawna, natomiast jej oficjalne założenie odbyło się 16 listopada 2014 r. z udziałem Księdza Moderatora Diecezjalnego Jana Mazurka.
Na cotygodniowych piątkowych spotkaniach w grupie od 5 do 10 osób rozważamy teksty Pisma św., dzieląc się Ewangelią z nadchodzącej niedzieli, rozmawiamy na trudne tematy wiary, ale zdarza się też, że oglądamy ciekawy film o tematyce religijnej.
Ponadto organizujemy zbiórki charytatywne dla ludzi potrzebujących z najbliższego otoczenia. Środki na ten cel zdobywamy samodzielnie robiąc, a potem sprzedając kartki i stroiki świąteczne. Często bierzemy czynny udział we Mszy św. troszcząc się o oprawę muzyczną i liturgiczną. Organizujemy również adoracje, wieczornice patriotyczne i jasełka. Przez cały rok staramy się brać udział w wielu wydarzeniach wiary w naszej parafii.