O Parafii

Parafia łacińska w Skołoszowie powstała dopiero w 1991 roku. Erygowa­na została przy tymczasowej kaplicy. Murowany kościół wybudowany został według projektu architekta Józefa Olecha i inżyniera Stanisława Bodziaka. Ko­ściół poświęcony przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika w 1994 roku, otrzymał we­zwanie Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Natomiast 11 kwietnia 2021 r. po dokończeniu prac nad wyposażeniem wnętrza, świątynia została konsekrowana przez Księdza Arcybiskupa Adama Szala w dniu jubileuszu 30-lecia erygowania Parafii w Skołoszowie podczas uroczystej sumy odpustowej ku czci Miłosierdzia Bożego – zob. (przemyska.pl/2021/04/11/skoloszow-konsekracja-swiatyni-parafialnej).

Obraz parafii Skołoszów w świetle sprawozdań z lat 1992 – 2014

(opracował Rafał Bąk)

Początki Skołoszowa sięgają XIV w. Od samego początku była to wieś biskupia położona w sąsiedztwie Radymna, gdzie znajdował się dworek biskupa przemyskiego i dokąd dostarczano żywność z folwarków. W przekazach historycznych można spotkać nawet wzmianki o filialnym kościele pw. św. Mikołaja, który znajdował się w Skołoszowie, niestety został rozebrany w 1784 r.
Parafia Skołoszów jest stosunkowo młodą placówką duszpasterską. Skołoszowianie wcześniej przez kilka wieków administracyjnie podlegali pod parafię Radymno. Informacja o erygowaniu w tejże wsi samodzielnej jednostki znajduje się w dekrecie z dnia 12 kwietnia 1991 r., którym to dokumentem Biskup Przemyski Ignacy Tokarczuk powołał do życia Parafię pw. Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skołoszowie. Nowa placówka została wydzielona z parafii pw. św. Wawrzyńca w Radymnie, a jej terytorium początkowo pokrywało się z granicami wsi Skołoszów.

I. Kościół parafialny

1. Budowa kościoła parafialnego
Budowa kościoła parafialnego pw. Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skołoszowie rozpoczęła się w 1991 r. z inspiracji i za zgodą ówczesnego Biskupa Diecezjalnego Ignacego Tokarczuka tuż po erygowaniu parafii.
Na zebraniu wiejskim – 8 marca 1990 r., w którym uczestniczył Dziekan Dekanatu Radymno, Ks. Prałat Kazimierz Golenia, zaproponowano budowę w Skołoszowie punktu katechetycznego z kaplicą na parterze. Jednak podczas konsultacji Biskup Diecezjalny Ignacy Tokarczuk podsunął inne rozwiązanie, które ostatecznie trafiło na podatny grunt. W ten sposób doszło do utworzenia nowej parafii oraz budowy kościoła w Skołoszowie. Na kolejnym spotkaniu wiejskim – 14 czerwca 1990 r. – powołano Komitet Budowy Kościoła, którego członkowie zajęli się zbiórką funduszy i gromadzeniem materiałów potrzebnych do wzniesienia świątyni. Jednocześnie Komitet, na czele z administratorem parafii Ks. Kazimierzem Golenią, zajął się wybraniem odpowiedniego projektu. Ostatecznie adoptowano plany kościoła parafialnego w Morawsku k. Jarosławia i po otrzymaniu stosownych pozwoleń administracyjnych, przystąpiono do budowy.
W latach 1991 – 1992 zostały położone fundamenty pod nową świątynię, następnie wzniesiono mury, całość została pokryta blachą ocynkowaną. Przy licznym uczestnictwie duchowieństwa oraz wiernych z parafii i okolic 24 maja 1992 r. Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk wmurował kamień węgielny pod powstającą świątynię. W następnym roku wykonano tynki wewnątrz kościoła, instalację elektryczną i odgromową, zamontowano okna i drzwi, a także wzniesiono schody i wieżę. Wprawdzie już 29 maja 1994 r. poświęcenia nowo powstałego kościoła dokonał Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, jednak w dalszym ciągu było do wykonania mnóstwo prac wewnątrz świątyni (posadzki i tynki w kotłowni, na chórze, w podziemiach oraz wentylacja i ogrzewanie).
Równocześnie rozpoczęto budowę plebani, w której oprócz pomieszczeń mieszkalnych i kancelarii, miała być również salka katechetyczna. Najpierw wykonano mury i stropy, a dach pokryto blachą ocynkowaną.

2. Dalsze prace przy kościele
Po poświęceniu w 1994 r. kościoła parafialnego w Skołoszowie ciągle trwały prace wykończeniowe w świątyni i na plebanii. W kościele kontynuowano prace murarskie, doprowadzono także instalację wodną i gazową. Na plebanii wytynkowano wnętrze, a także podłączono instalację wodnokanalizacyjną i elektryczną.
W 1996 r. odbyła się wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Księdza Biskupa Stefana Moskwę. Ważnym wydarzeniem w życiu Skołoszowian była również zmiana duszpasterza. Parafię opuścił ks. Bolesław Konieczny, a jego miejsce 9 sierpnia 1997 r. zajął ks. Henryk Hazik.
Nowego Księdza Proboszcza czekało masę pracy przy wyposażeniu świątyni, która ciągle miała wiele braków. Za jego kadencji najpierw wyłożono schody wejściowe piaskowcem. Następnie wzniesiono ogrodzenie, które oddzieliło plac kościelny od miejscowego pastwiska z południa i wschodu, a także położono posadzkę w nawie głównej kościoła. Pod względem ilości wykonanych inwestycji szczególnym był rok 2000. Wówczas w kościele położono płytki ceramiczne przy wejściu bocznym, a także posadzkę na chórze. Sklepienia w nawie bocznej zostały wyłożone kasetonami, które przedstawiają czterech Ewangelistów. Zaś na suficie chóru pojawiła się boazeria przedstawiająca drzewo rajskie, prarodziców i Najświętszą Maryję Pannę Niepokalanie Poczętą. Wstawiono także witraże w nawie bocznej.
W dniu 7 kwietnia 2002 r. Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik przeprowadził wizytację kanoniczną parafii. Przed wizytacją zostało wymienione nagłośnienie oraz wzniesiono krużganek przy zakrystii. Zaś w kolejnym roku obłożono cokół kościoła piaskowcem łupanym. W 2004 r. boczne schody, które prowadzą do dolnego kościoła, również zostały wyłożone piaskowcem. Także na schodach prowadzących do zakrystii pojawiły się płytki. Znaczną inwestycją przeprowadzoną w tymże roku było otynkowanie plebanii i kościoła. W następnych dwóch latach nie podejmowano większych przedsięwzięć, oprócz malowania dachu plebanii i naprawienia schodów wejściowych. W 2007 roku wzniesiono granitową nastawę ołtarzową, która zmieniła dotychczasowy wygląd prezbiterium, nadając mu bardzo charakterystyczne cechy. Jednak w centrum niezmiennie pozostał obraz Miłosierdzia Bożego.
Trzecia wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Księdza Biskupa Adama Szala odbyła się 16 października 2008 roku. Do tego czasu starą szopę obok plebanii wyburzono, a w jej miejsce ustawiono blaszany garaż. Ponadto zamontowano reflektory zewnętrzne oświetlające kościół, a także wymieniono w kościele stare ławki na nowe z oparciem. W następnym roku położono wokół kościoła i plebanii kostkę brukową oraz wymieniono na nowocześniejsze nagłośnienie i oświetlenie.
Była to jedna z ostatnich prac zainicjowanych przez ówczesnego Proboszcza Ks. Prałata Henryka Hazika, który zmarł nagle w dniu 15 kwietnia 2013 r. Nowym proboszczem parafii Skołoszów został Ks. Mieczysław Federkiewicz, który objął parafię 1 maja 2013 r. Czwarta wizytacja Kanoniczna przeprowadzona przez księdza biskupa Stanisława Jamrozka, odbyła się 17 marca 2014 r.

II. Wierni

1. Wioska parafialna
Miejscowość Skołoszów została założona w XIV wieku. We wsi znajdował się folwark biskupi, dostarczający płody rolne do rezydencji biskupa przemyskiego w Radymnie. Początkowo granice Skołoszowa sięgały aż po brzegi rzeki San, ale z czasem doszło do zawężenia granic miejscowości. Wieś zamieszkuje obecnie wielu repatriantów z kresów wschodnich, a także niewiele osób z innych miejscowości, resztę stanowią rdzenni Skołoszowianie.
Przez wiele lat wieś należała do parafii Radymno. Samodzielna parafia w Skołoszowie została utworzona dopiero 12 kwietnia 1991 r. Od samego początku głównie ze względów praktycznych część wiernych nie chciała zaakceptować nowej sytuacji i nie angażowała się w sprawy parafii w Skołoszowie. Dlatego ostatecznie ok. 30 rodzin ponownie w 1993 r. wróciło do parafii w Radymnie. W ten sposób wytworzył się podział na tzw. mieszkańców przytorza, folwarku i centrum (Skołoszów właściwy), co skutkuje u niektórych osłabieniem kontaktu z resztą wsi. Jednakże zdecydowana większość wiernych jest mocno przywiązana do kościoła parafialnego, uczestnicząc czynnie w życiu lokalnej wspólnoty. Objawia się to między innymi w trosce o wyposażenie skołoszowskiej świątyni. Na ogół wierni czynnie uczestniczą w życiu parafii chętnie pomagając duszpasterzom w licznych przedsięwzięciach, a często sami wychodzą z licznymi inicjatywami.
Od chwili utworzenia parafii zintensyfikowało się życie religijne mieszkańców Skołoszowa. Dużą frekwencję daje się zauważyć na środowej Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, podczas pierwszych piątków miesiąca, a ostatnio także na piątkowym nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Parafia odznacza się głęboką pobożnością Maryjną, co wyraża się w licznym udziale w Nabożeństwach Fatimskich oraz pielgrzymkach na Jasną Górę i do Kalwarii Pacławskiej. We wspólnocie parafialnej funkcjonuje ponadto wiele grup apostolsko-modlitewnych, których członkowie chętnie i licznie angażują się w trosce o dzieło zbawienia.

2. Statystyka i życie sakramentalne
Parafia Skołoszów należy do grupy mniejszych wspólnot w Archidiecezji Przemyskiej. W różnych okresach czasu liczba katolików w Skołoszowie ulegała zmianie. Informacje o liczbie ludności we wsi Skołoszów przed utworzeniem parafii możemy znaleźć w Schematyzmach z tamtego okresu. Dane z roczników przedwojennych świadczą o dużym zróżnicowaniu tamtejszej ludności pod względem etnicznym i wyznaniowym.
Liczba wiernych parafii Skołoszów w latach 1992 – 2014 waha się między 1348 a 1235 osób. Stosunkowo duża jest różnica przyjmujących sakramenty i inne posługi w poszczególnych latach (chrzty: od 8 do 21 rocznie, I Komunia św.: od 11 do 26, bierzmowanie: od 12 do 46 osób, śluby: od 0 do 21, pogrzeby: od 6 do 20; Komunii św. rozdano od 13140 do 42000).
Analizując dane kancelaryjne do 2014 r. należy stwierdzić, że w okresie powstawania parafii i budowy kościoła liczba wiernych parafii Skołoszów była najwyższa. Średnia liczba parafian na przestrzeni 22 lat wynosi ok. 1247 osób. Wskaźnik przyrostu naturalnego osiągnął punkt kulminacyjny w latach 1993 i 1994 (21 chrztów w każdym roku), podobna ilość została osiągnięta w latach 1999 i 2003. Małżeństw najwięcej zawarto w latach 1999 i 2000 (10 ślubów w roku). Jeśli chodzi o pogrzeby to rekordowym jest rok 1999, bo zanotowano ich aż 20. Z comiesięcznej posługi kapłana z okazji I piątków korzystało średnio około 17 osób starszych i chorych, najwięcej odnotowano ich w 1993 r. (56 wiernych). Sakramentu bierzmowania do 2014 r. udzielono łącznie 258 osobom, co daje średnio ok. 26 osób w roku. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w sumie 274 dzieci (średnio 16 osób w roku). Najwięcej dzieci (23) przyjęło Pierwszą Komunię Świętą w 1993 roku. Komunii Świętej rozdano najwięcej w latach 2003, 2009, 2010, 2011, po ok. 42000.

III. Życie religijne parafii. Uroczystości, duszpasterstwo, wydarzenia

W kościele parafialnym w Skołoszowie Msza św. w dni powszednie jest o 18.00 latem, zaś zimą o 17.00 (w soboty wyjątkowo o 7.00), ponadto w Adwencie roraty odprawiane są o 5.50. W niedziele i święta Msze św. są o 7.30 i 10.30. Ponadto okresowo odprawiane są niedzielne nabożeństwa w Wielkim Poście, maju i październiku o 16.00, po których jest trzecia Msza św. W każdą środę wielu parafian uczestniczy w nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątki w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. We wrześniu obchodzone jest Triduum do św. Stanisława Kostki, a w grudniu przed Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny. Powszechnie przyjęło się śpiewanie Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w niedziele i święta przed prymarią. W dni powszednie przedstawiciele poszczególnych grup apostolsko-modlitewnych prowadzą Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a czasami modlitwę różańcową.
Rekolekcje parafialne odbywają się każdego roku w Wielkim Poście. Ponadto parafia skołoszowska przeżyła dwa razy rekolekcje ewangelizacyjne (w 2005 i 2016 r.).
W Parafii Skołoszów prężnie rozwija się ruch pielgrzymkowy. Wielu wiernych uczestniczy każdego roku w sierpniowej pieszej pielgrzymce parafialnej do Kalwarii Pacławskiej na Wielki Odpust, a także w diecezjalnej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Ponadto systematycznie organizowane są autokarowe pielgrzymki do różnych sanktuariów w kraju, a ostatnio nawet za granicą.
Jednym z pierwszych wydarzeń duszpasterskich w nowopowstałej parafii było wmurowanie 24 maja 1992 r. przez Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka kamienia węgielnego pod budowę kościoła. Natomiast poświęcenia świątyni dokonał Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik w dniu 29 maja 1994 r.
Na życie lokalnej wspólnoty wiernych w sposób istotny wpływały systematyczne wizytacje kanoniczne. Pierwsza za kadencji Księdza Bolesława Koniecznego została przeprowadzona przez Księdza Biskupa Stefana Moskwę w 1996 r. Dwie następne parafia przeżyła podczas urzędowania Księdza Henryka Hazika. Druga za sprawą Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika odbyła się w dniu 7 kwietnia 2002 r., natomiast trzecią w dniu 16 września 2008 r. przeprowadził Ksiądz Biskup Adam Szal. Czwartą przeprowadził 17 marca 2014 r. Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek, a gościł go Ksiądz Mieczysław Federkiewicz. Kolejna wizytacja kanoniczna została przeprowadzona przez Księdza Arcybiskupa Adama Szala w dniu 17 września 2018 r.                                 Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu lokalnej społeczności była konsekracja kościoła parafialnego. Po dokończeniu prac nad wyposażeniem wnętrza, świątynia tutejsza została konsekrowana przez Księdza Arcybiskupa Adama Szala w dniu jubileuszu 30-lecia erygowania Parafii w Skołoszowie podczas uroczystej sumy odpustowej ku czci Miłosierdzia Bożego w dniu 11 kwietnia 2021 r.

IV. Duszpasterze

Z pewnością na życie każdej parafii duży wpływ mają ich duszpasterze. W krótkiej historii Parafii Skołoszów było ich niewielu, bo tylko czterech.
Od chwili erygowania parafii do momentu przybycia pierwszego proboszcza przez krótki okres rolę administratora pełnił Ks. Kazimierz Golenia. Przez okres sześciu kolejnych lat funkcję pierwszego proboszcza pełnił Ks. Bolesław Konieczny. Następnie szesnaście lat proboszczem parafii Skołoszów był Ks. Henryk Hazik. Po jego śmierci urząd proboszcza objął 1 maja 2013 r. Ks. Mieczysław Federkiewicz.

1. Ks. Prałat Kazimierz Golenia
Ks. Kazimierz Golenia pochodzi z Rakszawy. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1960 r. w Przemyślu z rąk Księdza Biskupa Franciszka Bardy. Od 4 czerwca 1988 r. aż do przejścia na emeryturę w dniu 25 sierpnia 2006 r. był proboszczem parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Radymnie. Obecnie (tj. 2017 r.) przebywa w tejże parafii jako rezydent. Od 12 kwietnia do 23 czerwca 1991 r. pełnił rolę administratora nowo powstałej parafii pw. Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Wspomożenia wiernych w Skołoszowie.

2. Ks. Bolesław Konieczny
Ks. Bolesław Konieczny pochodzi z Hańkówki k. Jasła. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1980 r. w Przemyślu z rąk Księdza Biskupa Ignacego Tokarczuka. Do Skołoszowa jako pierwszy proboszcz nowo powstałej parafii pw. Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych został skierowany z Górzanki. W Skołoszowie przebywał od 24 czerwca 1991 r. do 18 czerwca 1997 r.

3. Ks. Prałat dr Henryk Hazik
Ks. Henryk Hazik pochodzi z parafii Kraczkowa k. Rzeszowa pw. Świętego Mikołaja Biskupa. Święcenia Kapłańskie otrzymał w 1973 r. z rąk Księdza Biskupa Tadeusza Błaszkiewicza w Łańcucie. Duszpasterzem parafii pw. Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skołoszowie został 9 sierpnia 1997 r. i pracował w niej przez prawie 16 lat aż do 15 kwietnia 2013 r. Zmarł nagle o 15.05, do końca angażując się w sprawy parafii.

4. Ks. Mieczysław Federkiewicz
Ks. Mieczysław Federkiewicz pochodzi z parafii pw. św. Sebastiana w Sarzynie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika w 1994 r. w Archikatedrze Przemyskiej. Urząd proboszcza parafii Skołoszów objął 1 maja 2013 r. i pracuje tam do dzisiaj (2022 r.).